Mijn naam is Shannen Ernest. Ik ben een online voyeur, antropoloog en onderzoeker; ik observeer en bestudeer mensen door middel van het beeldmateriaal dat zij online zetten, en leg dit gevonden beeldmateriaal vast in mijn database. Ik onderzoek online aanwezigheid, privacy en bijbehorende ethiek.